top of page

Matvaretrygghet

"Med matvaretrygghet menes at det er god kontroll med produksjon av næringsmidler slik at ingen blir syke av å spise maten."

©Vaagland-MoloenMedia

Astafjord Slakteri AS forplikter seg til å tilby et matprodukt av en kvalitet som oppfyller spesifiserte lover, sikkerhets- og kvalitetskriterier og forventningene til våre kunder.
Vår standard vil bli levert og konstant opprettholdt av våre ansatte, leverandører og kvalitetsavdeling.
For å oppnå og opprettholde gjeldende standard, forplikter vi oss til å:


• Identifisere og minimere matvare sikkerhetsfarer og effektivt kontrollere risikoene. 
• Overholde all relevant lovgivning.
• Kommunisere retningslinjer for matsikkerhet til alle nivåer av ansatte.
• Sørge for at ansvar og ansvarsområdet er definert.
• Kontinuerlig forbedring.

• Vi tester jevnlig sporing tilbake til egg for å forebygge matsvindel.

Godkjent av: MaHa

bottom of page