Astafjord Slakteri

Kapasiteter

• Vi kan pr. i dag produsere inntil 60 tonn laks ferskpakket med hode og hale
• Anlegget er planlagt for å kunne produsere inntil 100 tonn laks på et skift
• Vi kan produsere ca 24 tonn is pr. døgn
• Vi har et islager på ca 55m3
• Lagerkapasitet på kjølerom er ca 100 tonn


Planlagt frysekapasitet:

• Fryselageret vil ha en størrelse på ca : 2400m3
• Lageret har en maks kapasitet på ca. 100 tonn. innfrossen fisk
• Drives av et GreenCool kjøle/fryse-aggregat
• Innfrysningskapasitet på ca 20 tonn pr. døgn