Astafjord Slakteri

Begynnelsen


•Den første slakterivirksomheten startet på midten av 80-tallet. Da kunne man slakte opptil 3000 kg på en dag. Det var nokså enkle fasiliteter sett i forhold til dagens anlegg

•Det gamle slakteriet hadde på slutten en kapasitet på ca 30 tonn pr. dag

•Grunnet strenge krav til matsikkerhet,  arbeidsmiljø og kvalitetskrav fra markedet valgte bedriften i 2008 å bygge helt nye produksjonslokaler

•Første fase er nå ferdigstilt med et anlegg som er bygget for å kunne slakte inntil 100 tonn laks pr dag