Astafjord Slakteri

Kontakt


Besøks / Postadresse:

Astafjord Slakteri
Brattberg
9470 Gratangen


Knut-Erik Rekstad                          Kjell- Arne Andersen               
Daglig Leder                                 Produksjonssjef
Telefon: (+47) 78892000                Telefon: (+47) 78892000 
E-post: knut-erik@t470.no               E-post: kjellarne@t470.no    

Renate Johansen                             Hans Arne Hansen
Kantine/Resepsjon                       Teknisk sjef
Telefon: (+47) 78892000                Telefon: (+47) 78892000
E-post: resepsjon@t470.no              E-post: hansarne@t470.no

Hans Kristian Bjarke                        Kontrollrom:
Leder slaktemerder                      Telefon: (+47) 483 22 530
Telefon: (+47) 78892000
E-post: hansk@t470.no